Aanmeldingsprocedure

 

Wilt u zich aanmelden ?

Misschien is groepswonen ook iets voor u ? Mocht uw interesse voor onze woongroep zijn gewekt dan kunt u zich aanmelden als kandidaat-lid. Voorwaarde is wel dat u ingeschreven bent bij WoningNet. Verder moet uw leeftijd op moment van aanmelden minimaal 50 en maximaal 64 jaar zijn. Bij een echtpaar geldt deze voorwaarde voor 1 van beide partners.

In grote lijnen verloopt de aanmeldingsprocedure als volgt :

U vraagt via ons emailadres woongroepleestaete@gmail.com een aanmeldingsformulier aan.

De vereniging stuurt u vervolgens het aanmeldingsformulier die u zo compleet mogelijk ingevuld aan ons terug stuurt. Dit kan via eerder genoemde mail of naar ons adres Sandelhout 25, 3991 PZ Houten.

Na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier neemt onze kennismakingscommissie contact met u op voor een kennismakingsgesprek bij u thuis.

De secretaris van de kennismakingscommissie maakt een verslag van het kennismakingsgesprek en geeft een advies aan het bestuur. Het bestuur beslist of het kandidaat-lid wordt uitgenodigd voor een kennismaking met de leden van de woongroep tijdens een Happy Hour.

Indien deze kennismaking voor de kandidaat-lid positief verloopt hoort het bestuur dat u als kandidaat-lid graag op de lijst van aspirant-leden geplaatst wilt worden.

Uw verzoek wordt vervolgens in de eerstvolgende ledenvergadering op de agenda gezet, waarna het bestuur u op de hoogte stelt van de uitslag. Bij een positieve beslissing ontvangt u van het bestuur de Statuten en het Huishoudelijk reglement.

Vanaf het begin van de maand volgend op het moment van toelating is het aspirant-lid verplicht jaarlijks contributie te betalen. Deze contributie bedraagt per persoon per jaar € 15,00 en deze wordt jaarlijks vooraf in november/december geïnt.

Als aspirant-lid komt u op de wachtlijst. Op het moment dat u daadwerkelijk een woning gaat betrekken wordt u ‘gewoon lid’ van de vereniging. U bent dan verplicht om eenmalig een entreegeld te betalen van € 500,00 per persoon. Dit bedrag hebben alle bewoners van Leestaete ingelegd voor de financiering van de inrichting en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimte ‘Sandelhof’ en de aanleg en het onderhoud van het dakterras. Verder zijn en worden diverse voorzieningen in het gebouw hiermee bekostigd.

De contributie van een lid-bewoner bedraagt € 30,00 per jaar. Een echtpaar betaalt € 60,00 per jaar.