Activiteiten

SAM_0261

Waaraan kun je zoal mee doen

De ca. 60 bewoners van Woongroep Leestaete vormen een hechte gemeenschap. Zij kunnen op basis van vrijwilligheid deelnemen aan diverse activiteiten. Ook kunnen zij zelf initiatieven nemen om iets te organiseren. Op dit moment worden diverse activiteiten met een zekere regelmaat georganiseerd. Daarnaast zijn er een aantal faciliteiten beschikbaar waar bewoners gebruik van kunnen maken. Een aantal commissies zorgen ervoor dat een en ander goed wordt bijgehouden en dat voorzien wordt in een prettige leefomgeving.

Activiteiten

– iedere dinsdag wordt er een koffie-ochtend gehouden.

– Iedere dinsdagmiddag wordt er gebiljart.

     P1000807

 

 

 

 

 

 

– Op de laatste vrijdag van de maand is er vanaf 16:00 uur een happy-hour met diverse wisselende hapjes die door bewoners worden verzorgd.

– Naast bovenstaande zijn er nog diverse jaarlijkse activiteiten zoals een paasbrunch, een zomerfeest (soms een barbeque), een stamppottenmaaltijd in december en de nieuwjaarsborrel.

– Een traditie is inmiddels ook het oliebollen-bakken. Dat is meestal 1 a 2 dagen voor de jaarwisseling, dan worden op het centrale plein of in de hobby-ruimte door een aantal bewoners oliebollen gebakken. Bewoners kunnen deze dan tegen kostprijs kopen.

– Gedurende de wintermaanden oktober t/m maart wordt er eens in de maand op de maandagavond een film vertoond.

– Eenmaal per 2 weken is er op dinsdag een zogenaamde inloopavond waarop over het algemeen diverse spelletjes worden gedaan zoals sjoelen, rummicub enz. Ook wordt die avond wel eens gevuld met knutselen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– In de gemeenschappelijke ruimte (we noemen het het Sandelhof) bevinden zich een aantal kasten met diverse media waar bewoners gebruik van kunnen maken. Het gaat dan met name om boeken en tijdschriften en DVD’s. Bewoners worden uitgenodigd op deze wijze deze media beschikbaar te stellen aan en te delen met andere bewoners.

– Er is buiten, naast het parkeerterrein een Jeu de Boules baan beschikbaar.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA      louis

Tenslotte

Om al deze activiteiten te organiseren en om een prettige leef- en woonomgeving te houden zijn er een aantal commissies of werkgroepen. Van bewoners wordt verwacht (mits mogelijk natuurlijk) dat zij zich inspannen om daarbij te helpen.

De belangrijkste commissies zijn :

– onderhoud van de algemene ruimtes (centrale plein en gemeenschappelijke ruimtes)

– beheer van het Sandelhof (voorraad, schoonmaak en gebruik)

– kennismaking (intake-procedure kandidaat-leden)

– decoraties (aankleding centrale hal en trappenhuis)

– lief en leed

– kascontrole