Aanmeldingsprocedure

Wilt u zich aanmelden?

Misschien is groepswonen ook iets voor u? Mocht uw interesse voor onze woongroep zijn gewekt dan kunt u zich aanmelden als kandidaatlid. Voorwaarde is wel dat u ingeschreven bent bij WoningNet. Verder moet uw leeftijd op moment van aanmelden minimaal 50 en maximaal 75 jaar zijn. Bij een (echt)paar geldt dit voor de oudste. Honden zijn niet toegestaan, met uitzondering van hulp- en geleidehonden.

In grote lijnen verloopt de aanmeldingsprocedure als volgt :

 

U vraagt via ons emailadres woongroepleestaete@gmail.com een aanmeldingsformulier aan.

Wij sturen u vervolgens het aanmeldingsformulier dat u zo compleet mogelijk ingevuld aan ons terugstuurt. Dit kan via eerder genoemde mail of naar ons adres Sandelhout 55, 3991 PZ Houten.

Na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek dat bij voorkeur bij u thuis plaatsvindt. Wij verzoeken u daarvoor contact op te nemen met onze kennismakingscommissie teneinde een afspraak te maken.

Zij maken een verslag van het kennismakingsgesprek en geeft een advies aan het bestuur. Het bestuur beslist of het kandidaat lid wordt uitgenodigd voor een kennismaking met de leden van de woongroep tijdens een Happy Hour. Dat organiseren wij elke laatste vrijdag van de maand vanaf 16:00 uur.

Indien deze kennismaking voor zowel bestuur als kandidaat lid positief verloopt hoort het bestuur graag van u dat u op de lijst van aspirant-leden geplaatst wilt worden.

Bij een positieve beslissing ontvangt u van het bestuur de Statuten en het Huishoudelijk reglement.

Vanaf het begin van de maand volgend op het moment van toelating is het aspirant lid verplicht jaarlijks contributie te betalen. Deze contributie bedraagt per persoon per jaar

30,00 en deze wordt jaarlijks vooraf in november/december geïnd.

Als aspirant lid komt u op de wachtlijst. Op het moment dat u daadwerkelijk een woning gaat betrekken wordt u ‘gewoon lid’ van de vereniging. U bent dan verplicht om eenmalig een entreegeld te betalen van € 500,00 per woning. Dit bedrag hebben alle bewoners van Leestaete ingelegd voor de financiering van de inrichting en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimte ‘Sandelhof’ en van het dakterras. Verder zijn en worden er hiervan diverse voorzieningen in het gebouw bekostigd.

De contributie van een lid-bewoner bedraagt € 60,00 per jaar.

Mocht u bij het bereiken van de leeftijd van 75 jaar nog geen woning bij ons hebben kunnen of willen betrekken dan wordt u van de wachtlijst verwijderd en vervalt het lidmaatschap als aspirant lid. Betaalde contributie als aspirant lid wordt niet gerestitueerd.